Kolizja

Nie zawsze wiemy, jak postąpić gdy na drodze dojdzie do kolizji (stłuczki), czy wypadku drogowego. Część z nas boi się udzielić komuś pierwszej pomocy. Niestety nie zdajemy sobie sprawy, że jest to błąd, za który ktoś może zapłacić swoim życiem.

Jak odróżnić kolizję od wypadku? Czy pechowe zderzenie jest kolizją, czy wypadkiem drogowym? Rozróżnienie jest bardzo ważne, bowiem decyduje o dalszym postępowaniu.

W kolizji uszkodzony zostaje samochód (pojazdy mechaniczne), natomiast o wypadku mówimy, gdy na pierwszym planie poszkodowanymi są ludzie, na drugim – rozbite auta. W tym przypadku konieczne wezwanie jest pogotowia ratunkowego.

Jak zachować się na miejscu wypadku ?

1. Zatrzymaj się.

2. Niesienie pomocy poszkodowanym nie przyniesie rezultatu, jeżeli sytuacja na drodze doprowadzi do kolejnego wypadku. Szczególnie, gdy wypadek wydarzył się w miejscu niebezpiecznym – na zakręcie, lub w nocy. Pamiętajmy aby wystać trójkąt ostrzegawczy, bądź włączmy światła awaryjne, ale tylko wtedy, jeżeli nie ma niebezpieczeństwa zapłonu benzyny. Silnik należy natychmiast wyłączyć.

3. Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym – wezwij pogotowie – numer 999 i policję numer 997. Jeśli są ofiary, nie powinno się niczego ruszać aż do przyjazdu policji na miejsce zdarzenia, chyba że czynności te służyłyby do ratowania życia.

4. Nie opuszczaj miejsca wypadku, chyba że w celu wezwania pierwszej pomocy. Pamiętaj, że nieudzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym jest przestępstwem!

5. Zabezpiecz miejsce wypadku. Oceń, czy sytuacja może ulec pogorszeniu. Poproś innych uczestników ruchu o pomoc.

W razie kolizji (stłuczki) uczestnicy muszą zatrzymać pojazdy, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Następnie powinni je usunąć z miejsca zdarzenia, aby nie powodowały zagrożenia lub tamowania ruchu, a następnie w razie potrzeby wezwać pomoc drogową.

Kiedy musisz zawiadomić policję?

 • gdy są osoby poszkodowane lub ofiary śmiertelne
 • sprawca jest w stanie nietrzeźwym
 • co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji?

Co powinno zawierać oświadczenie:

 • dane sprawcy (-ów) oraz dobrze jest też wpisać dane poszkodowanego (-ych)
 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer PESEL
 • dane z prawa jazdy sprawcy – kategoria, numer prawa jazdy, informacją przez kogo i kiedy zostało wydane
  nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy – numer polisy, data ważności polisy
 • opis sytuacji i miejsca zdarzenia
 • data i godzina zdarzenia
 • adres zdarzenia
 • opis w jaki sposób doszło do stłuczki ze wskazaniem sprawcy
 • szkic sytuacyjny
 • lista uszkodzonych elementów w obu samochodach
 • dane świadków – jeśli są – imię i nazwisko,
 • adres i telefon kontaktowy